Työssä onnistumisen tukemiseksi ja työnilon löytymiseksi. Siinä yksilö tai työyhteisö saa ajan ja paikan olla perustehtävänsä äärellä tarkastelemassa mahdollisuuksiaan vaikuttaa oman työnsä onnistumiseen.

- Työnohjauksessa työskennellään tavoitteellisesti työhyvinvoinnin parantamiseksi etsimällä vahvuudet ja rohkeus olla oma itsensä ja samalla sitoutua yhdessä sovittuun. Luottamuksellisuus ja avoimuus vuorovaikutuksessa tuo luovuutta ja uusia näköaloja, uskallusta ehdottaa ja luottaa tulevaisuuteen, kehittyä työntekijänä ja tehdä parhaansa.
Työnohjaus voi olla oikea paikka selvittää työyhteisön kriisiytynyt tilanne ja rakentaa uusi parempi tapa pitää hyvää yhteistyötä yllä. Ratkaisukeskeinen työskentelytapa auttaa kehittymään yhdessä.
Työnohjaus etenee yksilön tai ryhmän tarpeiden mukaisesti yhdessä luotuja tavoitteita kohti. Työntekijä on asiantuntija omassa ammatissaan ja etsii omat vahvuutensa ryhmän ja työnohjaajan kannustamana.

Työhyvinvointia tuetaan antamalla palautetta, toimimalla vuorovaikutteisesti, hyväksymällä ja arvostamalla erilaisuutta, kuuntelemalla ja tuomalla toivoa! (Työturvallisuuskeskus)

Tietoa ratkaisukeskeisyydestä Ratkes ry:n sivuilta

Kristamaarit

Maarit Antikainen
040 588 1655
maarit@kristamaarit.fi

Y-1188297-7

Täällä olen työskennellyt
Kuopio Kortejoki Riistavesi Tuusniemi Suonenjoki Leppävirta Varkaus